IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

روغن موتور خودروهای سواری

روغن موتور و روانکارهای خودروهای سواری

مواد روان کننده مناسب برای هر اتومبیل را کشف کنید

انتخاب روغن موتور مناسب خودروی شما از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. با مراجعه به بخش انتخاب روغن موتور مناسب خودروی شما در سایت کاسترول ایران (نت لوب) روغن کاسترول مناسب خودروی خود را مشخص نمایید.

 

قطعا با پیشرفت روز افزون صنعت خودرو،‌ انتخاب روغن مناسب خودرو پیچیدگی بیشتری دارد. موتور خودروها روز به روز کوچک تر می شوند و تولید کنندگان روغن موتور به منظور بهبود عملکرد روانکارها تحت فشار بالا و همچنین ملاحظات مربوط به مصرف سوخت، روغن های تمام سنتتیک مهندسی و تولید می نمایند.

 

انتخاب روغن مناسب برای هربار تعویض روغن حیاتی است. دفترچه راهنمای خودرو، مرجعی است برای تعیین نوع و گرید روغن موتور. به انتخاب روغن موتور مناسب خودروی شما مراجعه نمایید.