IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

تاریخچه کاسترول

موفقیت کاسترول مدیون فلسفه اصلی چارلز ویکفیلد است.

تاریخچه کاسترول

تاریخچه کاسترول

کاسترول درسال 1899 میلادی توسط چارلز ویکفیلد تاسیس گردید. درآن زمان آقای ویکفیلد کسب و کار جدیدی را در حوزه روانکارهای قطار و ماشین آلات سنگین راه اندازی نمود.

 

اوایل قرن بیستم، ویکفیلد به خودرو و هواپیما علاقمند گردید. بنابراین کمپانی ویکفیلد شروع به تولیذ روانکارهایی برای موتورهای این وسایل نقلیه نمود، روغن هایی که در دمای پایین هنگامی موتور سرد است و همچنین در دماهای بالا، عملکرد مناسبی داشته باشند.

 

محققان در ویکفیلد، دریافتند افزودن روغن گیاهی به نام "castor" می تواند ویژگی مزبور را تامین نماید و محصول جدید تولید شده "کاسترول-Castrol" لقب گرفت.

 

درسال 1919 میلادی،John Alcock و Arthur Brow، در اولین پرواز بین قاره ای خود از روغن کاسترول استفاده کردند. پس از این اتفاق، نام کاسترول، برروی پرچم ها و بنرها در ایونت های مختلف نقش بست از جمله ایونت ها شکستن رکورد سرعت حرکت بر روی زمین بود که سروصدای بسیاری ایجاد نمود.

 

Alcock and Brown

درسال 1960، نام کمپانی ویکفیلد به کاسترول تغییر یافت تا اینکه در سال 2000 میلادی، شرکت چند ملیتی نفت و گاز BP، کاسترول را خریداری نمود.

 

Alcock and Brown

دستاوردهای مهم کاسترول:

  • -
  • -
  • -
  • -

کاسترول موفقیت روز افزون خود را مدیون فلسفه و رویکرد چارلز ویکفیلد است. از دید او خواست و نیاز مشتری و رابطه برد برد همواره تعیین کننده بوده اند. همین دیدگاه امروز در کاسترول حاکم است.