IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

توسعه پایدار

رویکرد پیشگامانه ما در مورد پایداری در رانندگی و انتقال به کربن پایین تر هیچ تفاوتی ندارد

توسعه پایدار

توسعه پایدار و کاهش ردپا کربن

فن آوری ما در کاسترول به مصرف کنندگانمان کمک می کند ردپای کربنی کمتری از خود بر جای بگذارند. این بدان معناست که علاوه بر ماهیت محصولات کاسترول، ما برای خودروهای برقی، توربین های بادی و ... روانکار تولید می نماییم.

حدود هشتاد الی نود درصد انتشار گازهای گلخانه ای مرتبط با صنعت نفت و گاز، نتیجه چگونگی مصرف محصولات این صنعت در حمل و نقل، صنایع و ساختمان ها می باشد.

درکاسترول باورما این است که می بایست بخشی از راه حل باشیم و نه مشکل. بحرانی همچون تغییرات اقلیمی تنها و تنها با خرد و اقدام جمعی قابل کنترل کردن می باشد.

ما به فوریت و اهمیت این مشکل واقفیم. همه از دولت ها تا شرکت ها و صنایع مختلف مسئولیم. کاسترول هم اکنون تولید محصولاتی که ردپای کربنی کمتری از خود برجای می گذارند در دستور کار خود قرار داده است.