IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

روغن موتور موتور سیکلت

روغن موتور موتور سیکلت

روغن موتور مخصوص موتور سیکلت های چهار زمانه

کاسترول جی پی، روغن موتور چهار فصل با کیفیت بالا جهت موتورسیکلت های چهار زمانه که برای کلیه فصول و شرایط سخت آب و هوایی و جاده ایی فرموله شده است و حداکثر محافظت موتور را در زمان استارت فراهم می آورد.

امتیازات
  • محافظت کامل موتور در دورهای بالا که باعث افزایش عمر موتور می گردد
  • جا افتادن سریع دنده و حداکثر انتقال قدرت
  • ایده آل برای سواری در شهر و ترافیک
  • محافظت کامل از موتور در زمان استارت سرد
 

کاسترول جی پی20W-40

کاسترول جی پی20W-40
 

مشخصات / استانداردهای صنعت

  • API SG

نوع

معدنی