IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

معدنی

روغن موتور معدنی

آیا خودروی شما روغن موتور معدنی نیاز دارد؟

به طور کلی روغن های پایه به سه دسته طبقه بندی می شود:

دسته اول از تصفیه نفت خام به دست می آیند که در این حالت روغن موتور با پایه معدنی را تولید می کنند.

دسته دوم ازبعضی ترکیبات هیدروکربنی و پلیمرها (به طور معمول از استرها و پلی آلفا اولفین ها) تهیه می شوند که روغن موتور با پایه سنتتیک را تولید می کنند

دسته سوم روغن پایه از ترکیب درصد خاصی از روغن های پایه معدنی و سنتتیک به دست می آید.

با وجود آن که روغن های سنتتیک نسبت به روغن های معدنی برتری داشته و در برخی از موارد استفاده از آن ها در موتور خودروها اجباری است، هنوز روغن های معدنی در مقایسه با روغن های سنتتیک دارای مزیت هایی هستند

که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
  • روغن های معدنی به دلیل داشتن منابع قابل دسترس به طور چشمگیری ارزان تر از روغن های سنتتیک هستند.
  • روغن های معدنی در مقایسه با روغن های سنتتیک معمولا دارای گرانروی بیشتری هستند و بنابراین به صورت لایه ضخیم تری بر روی سطوح فلزی قرار می گیرد که آب بندی بهتری در منطقه پیستون-رینگ به وجود می آورند؛ این ویژگی خصوصا در مورد موتورهای قدیمی تر و با سرعت کمتر مورد نیاز می باشد.