IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

جی تی ایکس

جی تی ایکس

جی تی ایکس

کاسترول جی تی ایکس با تکنولوژی پیشرفته ضد رسوب، به عنوان یکی از مورد اطمینان ترین روغن موتورهای جهان مطرح است. این محصول با برخورداری از تکنولوژی برتر روانکاری باعث محافظت از موتور خودرو در مقابل مشکلاتی همچون تشکیل رسوب می شود که خودروها هر روز با آن روبرو هستند. کیفیت پایین سوخت، درجا کار کردن در ترافیک، شرایط محیطی گرم و مرطوب و افزایش فواصل زمانی تعویض روغن همگی باعث شکل گیری رسوبات مضر درون موتور خودرو می شوند. شکل گیری این رسوبات مضر بر روی قطعات موتور باعث کاهش عملکرد و راندمان خودرو می شود. استفاده از روغن موتور کاسترول جی تی ایکس با تکنولوژی پیشرفته ضد رسوب، خودرو شما را از تعمیرات موتوری ناشی از تشکیل رسوبات مضر محفوظ می دارد.

امتیازات
  • 25% محافظت بیشتر در مقابل تشکیل رسوبات مضر
  • محافظت بیشتر در مقابل تجزیه حرارتی روغن و حفظ خواص گرانروی آن
  • محافطت بیشتر در مقابل اکسیداسیون در شرایط حرارتی بالاو پایین
  • خنک و تمیز نگه داشتن موتور
 

محصولات جی تی ایکس

کاسترول جی تی ایکس-سی ان جی 20W-50

کاسترول جی تی ایکس-سی ان جی 20w-50

مشخصات / استانداردهای صنعت

  • API SJ

نوع

معدنی

کاسترول جی تی ایکس 20W-50

کاسترول جی تی ایکس 20w-50

مشخصات / استانداردهای صنعت

  • API SL/CF

نوع

معدنی