IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

نوع روغن موتور

انواع روغن موتور

انواع روغن برای انواع وسایل نقلیه

انتخاب روغن موتور مناسب خودروی شما از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. قطعا با پیشرفت روز افزون صنعت خودرو،‌ انتخاب روغن مناسب خودرو پیچیدگی بیشتری دارد. موتور خودروها روز به روز کوچک تر می شوند و تولید کنندگان روغن موتور به منظور بهبود عملکرد روانکارها تحت فشار بالا و همچنین ملاحظات مربوط به مصرف سوخت، روغن های نیمه و تمام سنتتیک مهندسی و تولید می نمایند.

 

انتخاب روغن مناسب برای هربار تعویض روغن حیاتی است. دفترچه راهنمای خودرو، مرجعی است برای تعیین نوع و گرید روغن موتور.

 

برای اطلاعات بیشتر به روغن موتور مناسب مراجعه کنید.